Qsento logo

Qsento

Websitegebruik

Over

Privacy

Inleiding

Het privacybeleid van Qsento is opgesteld om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen en je te informeren.
Qsento behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen en/of aan te vullen. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacybeleid worden opgenomen.
Wij raden je dan ook aan het Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Privacy-incidenten

Mocht er bij Qsento onverwacht iets niet goed gaan met de bescherming van je persoongegevens, dan wordt dit direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het verzamelen, het beveiligen en het gebruik van je gegevens is Qsento.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
 • We maken gebruik van een SSL verbinding om je gegevens te versleutelen bij aanmelding en terugkeer in onze Academy en op onze websites
 • Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server in Nederland
 • Onze providers scannen onze servers op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen
 • We updaten regelmatig onze websites om voorzien te zijn van de laatste bugfixes


Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons door middel van het versturen van een mail naar info@qsento.nl

Wat zijn jouw mogelijkheden?
 1. Maak geen verbinding met onbeveiligde wifi-netwerken als je onze websites bezoekt
 2. Gebruik goede anti-virus software om je systeem te vrijwaren van ongewenste software
 3. Als je twijfelt bij het aanklikken van e-mails en links, neem dan het zekere voor het onzekere en doe het niet
 4. Sla je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord zo zorgvuldig mogelijk op en houd ze privé
 5. Ga naar de Nationale Fraudehelpdesk om oplichting en fraude te melden

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn alle gegevens die zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon. Denk daarbij aan naam, adres en 06-nummer.

Welke gegevens verzamelen wij?
 • M/V
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • (Mobiel)telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
Cookies

Indien je een account hebt en inlogt op onze Academy, dan slaan we een tijdelijke cookies op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. De Academy gebruikt twee cookies. De essentiële cookie is de ‘session cookie’, meestal heet deze MoodleSession. Je moet deze cookie in je browser toestaan om continuïteit en het behouden van je login van pagina naar pagina te garanderen. Als je uitlogt of de browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server). De andere cookie is er alleen maar voor het gemak. Meestal heet deze iets als MoodleID. Deze onthoudt slechts je gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op de inlogpagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren – je zult dan elke keer je gebruikersnaam opnieuw moeten intypen.

Cache

Deze site gebruikt caching om een snellere responstijd en een betere gebruikerservaring te bereiken. Caching slaat mogelijk duplicate kopieën op van elke webpagina die op deze site wordt weergegeven. Alle cachebestanden zijn tijdelijk, en worden nooit benaderd door een derde partij, behalve als dit nodig is voor technische ondersteuning van de leverancier van de cacheplugin. Cache bestanden verlopen op basis van een schema dat wordt ingesteld door de beheerder van de site, maar kunnen indien nodig eenvoudig worden verwijderd door de beheerder voordat ze verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, teksten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wat doen wij met jouw gegevens?

We verwerken je gegevens voor de volgende redenen:

 • Contact leggen
 • Uitvoering van onze dienstverlening
 • Afhandeling van de betaling
 • Ter voorkoming van fraude en identiteitsdiefstal
 • Sturen van een Nieuwsbrief
 • De werking van de websites

De gegevens verzamelen we op basis van de volgende grondslagen:

 • toestemming van de betrokken persoon
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Als er één of meerdere grondslagen ontbreken, dan zullen we je hiervan op de hoogte brengen en je gegevens verwijderen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat kenbaar maken door de ontvangen e-mail te beantwoorden met je reden.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Je persoonlijke gegevens worden niet met anderen gedeeld. Het je een account in de Academy dan bepaal je zelf welke gegevens je met anderen deelt. Je gegevens worden alleen gedeeld als er een wettelijke verplichting bestaat.

Recht op inzage

Wil je weten welke gegevens wij van je hebben vastgelegd, dan kun je een e-mail sturen naar info@qsento.nl. In je Academy-profiel  kun je voor een deel zien welke gegevens er zijn vastgelegd. De persoonlijke gegevens van de nieuwsbrief kun je te allen tijde inzien.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op wijziging

Wil je je vastgelegde gegevens wijzigen, dan kun je een e-mail sturen naar info@qsento.nl. In je Academy-profiel  kun je voor een deel de vastgelegde gegevens zelf wijzigen. De persoonlijke gegevens van de nieuwsbrief kun je te allen tijde zelf wijzigen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op vergetelheid

Wil je je vastgelegde gegevens verwijderen, dan kun je een e-mail sturen naar info@qsento.nl. Als dit gegevens betreft die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen. In je Academy-profiel  kun je voor een deel de vastgelegde gegevens zelf verwijderen. De persoonlijke gegevens van de nieuwsbrief kun je te allen tijde zelf verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Stuur hier een e-mail naar info@qsento.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over

Gebruiks-overeenkomst

Inleiding

Lees de bepalingen in deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door, alvorens je aan te melden en gebruik te maken van Qsento Academy | LAB. Door het aanmelden bij Qsento Academy | LAB geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in deze gebruiksovereenkomst en de bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verwerking persoonsgegevens

Qsento Academy | LAB houdt zich bij de verwerking van je persoonsgegevens aan de Nederlandse privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor onderstaande doelen verwerkt. Je persoonsgegevens worden voorts niet aan derden verstrekt, voor zover daarvan op navolgende wijze niet wordt afgeweken. Meer informatie over Privacy staat hierboven.

Educatief doel

Leermanagementsystemen Qsento Academy | LAB zijn educatieve portalen met daarin een divers aanbod aan (demonstratie)modulen. In het kader van het leerproces worden leeractiviteiten en leerresultaten bijgehouden.

Commercieel doel

Qsento Academy | LAB kan je (demonstratie)modulen aanbieden. Data kan gebruikt worden door Qsento voor marketinginformatie en productontwikkelingen. Je geeft toestemming (opt-in) dat Qsento je e-mailadres mag gebruiken bij het versturen van nieuwsbrieven. De wettelijke bepaling blijft van kracht dat je je te allen tijde mag uitschrijven (opt-out) van de nieuwsbrieven van Qsento.

Technisch doel

Qsento Academy | LAB zijn gebaseerd op een leermanagementsysteem dat in technische zin naar behoren dient te functioneren. Voor de procedure van aanmelding en authenticatie door Qsento Academy | LAB is je e-mailadres noodzakelijk. Qsento Academy | LAB plaatst cookies op jouw computer die alleen worden gebruikt om ons in staat te stellen je te identificeren voor het gebruik van dit portaal. Verder draait Qsento Academy | LAB op software onder GPL-licenties, van verschillende open source producten, zoals Moodle, H5P, BigBlueButton en MySQL. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde plug-ins, zoals pdf. Op deze software, die door Qsento Academy | LAB gebruikt wordt, zijn voorwaarden en licenties van derden van toepassing die door jou worden gerespecteerd.

Toepasbaarheid en gebruik van het leerplatform

Je dient je als gebruiker van de Qsento Academy | LAB in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

Qsento Academy | LAB behoudt zich het recht voor om teksten, berichten, forumbijdragen e.d. op de Qsento Academy | LAB aan te passen of te verwijderen. Het is niet toegestaan om het portaal, dan wel de inhoud ervan, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de Qsento Academy | LAB, haar klanten en/of derden;
 2. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.


Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Qsento Academy | LAB of van haar klanten, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt de Qsento Academy | LAB zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.
Qsento Academy | LAB wijst je erop dat een gedeelte van de door jou verstrekte gegevens (behoudens het wachtwoord) kunnen worden bekeken door medegebruikers. Ook je e-mailadres kan door alle deelnemers bekeken worden, tenzij je dit zelf uitschakelt. Te allen tijde heb je het recht Qsento Academy | LAB te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

Rechten van intellectuele eigendommen

Alle rechten van de intellectuele eigendom met betrekking tot het portaal berusten uitsluitend bij Qsento. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met het portaal Qsento Academy | LAB in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Qsento Academy | LAB zich ten opzichte van de gebruiker alle rechten voor, waaronder het recht om een einde te (doen) maken aan de inbreuk(en) en het recht om schade op de gebruiker te verhalen.

Aanspraken

De inhoud van de modules en content wordt geheel verzorgd door Qsento en haar partners. Om deze reden is de Qsento Academy | LAB op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de modules en content. Iedere aansprakelijkheid voor schade wordt verder uitgesloten, met name schade die een gevolg is van door de Qsento Academy | LAB van derden gehoste haperende servers, niet naar behoren functionerende modulen en tekstuele en visuele fouten in het portaal.

De beperking van de aansprakelijkheid van de Qsento Academy | LAB geldt niet wanneer de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de Qsento Academy | LAB. Steeds geldt dat een eventuele schadeplichtigheid van de Qsento Academy | LAB is beperkt tot de uitkering die zij van haar schadeverzekeraar ontvangt, en voor zover door laatstgenoemde geen uitkering zou plaatsvinden, voor het bedrag dat de Qsento Academy | LAB ontvangt van degene die haar vrijwaart, althans gehouden is vrij te waren.

Qsento Academy | LAB staat er niet voor in dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, compleet en/of accuraat is. Evenmin staat Qsento Academy | LAB ervoor in dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld. Tot slot ben je zelf  gehouden een geschikte en up-to-date anti-computervirusprogramma te gebruiken dat regelmatig controleert op eventuele computervirussen. Qsento Academy | LAB garandeert niet dat de software op haar website vrij is van computervirussen en aanvaardt daartoe dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Beveiliging

Je zult je account-informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde zorgvuldig behandelen en volstrekt geheim houden. Je staat er jegens Qsento Academy | LAB voor in dat de account-informatie slechts persoonlijk wordt gebruikt. Voor eventueel gebruik door (een) onbevoegd(en) en de daaruit voortvloeiende schade ben je zelf verantwoordelijk.

Overig

Qsento Academy | LAB is een onderdeel van de website van Qsento, gevestigd te De Meern en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK-nummer 64040712.

Qsento behoudt zich de rechten voor om de gebruikersovereenkomst éénzijdig aan te passen en/of te wijzigen alsmede om gebruikers de toegang tot de Qsento Academy | LAB te ontzeggen.

Over

Disclaimer

Inleiding

De websites www.qsento.nl en www.bedrijfsacademy.nl zijn eigendom van Qsento.

Algemeen

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Het onderstaande is van toepassing op de genoemde websites van Qsento. Door deze websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Websites

Qsento behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling hiervan te doen.
Qsento besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

Qsento is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jouw en Qsento tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Qsento is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website of inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.
Qsento is tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.
Daarnaast is Qsento niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden. De Website bevat hyperlinks naar websites van derden.
Qsento aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites berusten bij Qsento voor zover deze niet bij derden berusten. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qsento is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken met uitzondering van de te downloaden bestanden.
Zonder voorafgaande toestemming van Qsento is het niet toegestaan om (delen van) de websites, informatie op de websites of ander materiaal getoond op de websites openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Juridische kennisgeving

We zijn niet gelieerd, geassocieerd, onderschreven door, of op enigerlei wijze officieel verbonden met Moodle of H5P, of een van de dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. De officiële Moodle website is te vinden op  https://moodle.org. De officiële H5P website is te vinden op https://h5p.org.

De naam Moodle en verwante namen, merken, emblemen en afbeeldingen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Moodle Pty Ltd.
De naam H5P en verwante namen, merken, emblemen en afbeeldingen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van H5P Group.

Qsento  |  Copyright © 2023  |  Alle rechten voorbehouden  |  SSL (TLS) beveiligd  |  KvK 64040712  |  BTW NL001968176B47